34.527

Wet uitwisseling inlichtingen over rulingstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (Wet uitwisseling inlichtingen over rulings)
ingediend 31-08-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-08-31      
Tweede Kamer
verslag 2016-09-30     30
nota naar aanleiding van het verslag 2016-10-26     26
behandeling 2016-11-16     21
stemming 2016-11-17     1
subtotaal       78
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-12-01 14    
memorie van antwoord 2016-12-02   1  
eindverslag 2016-12-06 4    
behandeling 2016-12-13 7    
stemming 2016-12-20 7    
subtotaal   32 1 33
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-29   9  
totalen
TK + EK       111
totaal       120

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK