35.104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs
ingediend 03-12-2018 00:00
fase wetsvoorstel 11_verworpen door Eerste Kamer

Statistieken

indiening 2018-12-03      
Tweede Kamer
verslag 2019-02-14     73
nota naar aanleiding van het verslag 2019-07-02     138
behandeling 2019-09-05     65
stemming 2019-09-10     5
subtotaal       281
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-10-21 41    
memorie van antwoord 2019-12-13   53  
nader voorlopig verslag 2020-01-20 38    
nadere memorie van antwoord 2020-02-21   32  
eindverslag 2020-03-03 11    
behandeling 2020-06-09 98    
stemming 2020-06-16 7    
subtotaal   195 85 280
totalen
TK + EK       561

Documenten EK


Behandeling in TK