Parlementaire activiteiten van Ir. ing. C.P.M. Moonen (D66)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):