Voor778Tegen291

 • Tegen
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Tegen
  14 mei 2019 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Voor
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Schrappen beperking aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35.061)
 • Voor
  9 april 2019 (Hamerstuk)
  Melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart (34.979)
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
 • Tegen
  2 april 2019 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)