Dinsdag 18 januari 2005 17.30 uur, commissie Justitie (Just.)voorbereidend onderzoek

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (EK 29.218, F) in antwoord op aanvullende vragen inzake onder meer de politieklachtenprocedure betreffende

nadere procedure

vaststelling datum plenaire behandeling

vaststelling eindverslag en datum plenaire behandeling

bespreking

Verzoek om gesprek van de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak

bespreking

Brief van de minister van Justitie van 10 december 2004 (EK 28.863, B) inzake de conclusie van antwoord in reconventie betreffende

bespreking

Verzoek om deskundigen te horen betreffende


Vergaderstukken