Dinsdag 26 oktober 2004 15.30 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

voorbereidend onderzoek

nadere procedure

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking voorstel datum voor de plenaire behandeling

vaststelling concept antwoord op brief

van de minister van Binnenlandse Zaken van 16 september 2004

verzoek van de PvdA-fractie het voorbereidend onderzoek op 9 november 2004 van de wetsvoorstellen

met één week uit te stellen.

bespreking

  • lijst van toezeggingen met commentaar door ministerie van Justitie

bespreking

brief van de minister van Justitie van 7 oktober 2004 ter aanbieding van het ontwerp-besluit aanwijzing code corporate governancePDF-document van 7 oktober 2004PDF-document

bespreking

evaluatie wijziging artikel 141 Sr en de artikelen 540 e.v. SrPDF-document van 4 oktober 2004PDF-document


Vergaderstukken