Dit dossier bevat met name officiële parlementaire publicaties over het advies van de Staatscommissie Grondwet van 11 november 2010 en over de behandeling van dat advies in de Eerste en de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Op 7 februari 2012 heeft de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedebatteerd over het advies van de Staatscommissie Grondwet. Daarbij werden ook de kabinetsreactie op het advies en het verslag van het schriftelijk overleg, dat de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) hierover op 3 februari 2012 heeft uitgebracht (EK 31.570, A met bijlagen), betrokken. Tijdens dit debat werden de motie-Engels (D66) c.s. over een algemene bepaling in de Grondwet waarin wordt uitgedrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is (EK 31.570, B) en de motie-Lokin-Sassen (CDA) c.s. over een artikel in de Grondwet inzake een algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter (EK 31.570, C) ingediend.

De motie-Engels (D66) c.s. (EK 31.570, B) is op 14 februari 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor. De motie-Lokin-Sassen (CDA) c.s. (EK 31.570, C) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Op 10 september 2013 debatteerde de Eerste Kamer met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van de minister van 6 juni 2013 (EK 31.570, G) over de uitvoering van de twee moties.

Naar aanleiding van beide moties en de toezegging 'Uitvoering moties' (T01775) zijn op 8 juli 2016 het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (34.516) en het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (34.517) bij de Tweede Kamer ingediend.


Kerngegevens

begonnen

19 augustus 2008

titel

Herziening Grondwet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

68
Bladeren:
[1-50] [51-68] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-68] documenten