Dinsdag 19 april 2011 14.45 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

procedure

voorbereidend onderzoek

vaststelling van het voorlopig verslag

nadere procedure

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 april 2011 met het kabinetsstandpunt Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (EK 32.500 VI, K)

bespreking

brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 april 2011 over de prognose voor de indiening van wetsvoorstel door derden geleden inkomensschade

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2011 over de evaluatie  (EK 29.441, H. met bijlage) en de status van de

in het kader van de behandeling van wetsvoorstel

bespreking conceptbrief

bespreking

evaluatie nieuwe Europese werkwijze Eerste Kamer


Vergaderstukken