Dinsdag 13 juni 2017, commissie Economische Zaken (EZ)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Brief van 9 juni 2017 in reactie op brieven van 24 juni 2016 en 6 februari 2017 inzake convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (verslag nader schriftelijk overleg 31571, AC)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg (31571, AC)

7.Rondvraag


Korte aantekeningen