Kaderwet overige JenV-subsidies aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen

als hamerstukken afgedaan.

Na een korte heropening van de beraadslaging in derde termijn over het wetsvoorstel

zijn de

en de

ingediend.

De stemmingen over de moties (EK, R) en (EK, U) vinden plaats op 16 maart 2021.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De

is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

Het wetsvoorstel

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, VVD, SP, 50PLUS, OSF, D66 en ChristenUnie.

Tegen: Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, GroenLinks, PvdA, PVV en PvdD.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. FVD, VVD, Fractie-Otten en PVV stemden tegen.

De

is aangehouden.

De Kamer heeft met de minister van Justitie en Veiligheid gedebatteerd over het wetsvoorstel

Tijdens het debat is de

ingediend.

De stemmingen over het wetsvoorstel en de motie vinden plaats op 16 maart 2021.

De Kamer heeft met de initiatiefneemster en met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in tweede termijn gedebatteerd over het

De behandeling is na de tweede termijn in afwachting van een door de initiatiefneemster en de minister toegezegde brief over de uitvoerbaarheid van de wet geschorst.

Het lid A.V.M. Gerkens (SP) is na een schriftelijke stemming tot Eerste Ondervoorzitter van de Kamer gekozen.
Deel dit item: