Dinsdag 14 november 2023, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.29984, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de ontwerpconcessie Hoofdrailnet (HRN) 2025-2033; Spoor: vervoer- en beheerplan


Bespreking verslag van een schriftelijk overleg
6.Beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van I&W over het beleidsprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022 en naar aanleiding van de presentatie over het rapport ‘Toegang voor iedereen?; Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2022


Bespreking

8.21501-08, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W naar aanleiding van het schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Milieuraad van 10 en 11 juli 2023; Milieuraad


Bespreking

13.33118 / 34986, FP

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht


Bespreking

15.RondvraagKorte aantekeningen