Dinsdag 14 mei 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


7.34287 / 29383, AB

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de stand van zaken van acties voortvloeiend uit het Nevele-arrest; Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu


Bespreking nader schriftelijk overleg

8.E230013

Brief van de Vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake antwoord op het subsidiariteitsbezwaar richtlijn bodemmonitoring; Brief van de Vice-voorzitter van de Europese Commissie inzake antwoord op het subsidiariteitsbezwaar richtlijn bodemmonitoring; EU-Voorstel voor een richtlijn inzake bodemmonitoring (COM(2023)416)


Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie

9.21501-08, S

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024 in Brussel; Milieuraad


Bespreking

11.RondvraagKorte aantekeningen