33.799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994
ingediend 11-11-2013 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2013-06-28      
advies 2013-08-23 56    
nader rapport 2013-11-07   76  
indiening 2013-11-11   4  
Tweede Kamer
verslag 2013-12-20     39
nota naar aanleiding van het verslag 2015-06-15     542
stemming 2016-01-19     218
subtotaal       799
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-03-14 55    
memorie van antwoord 2016-05-02   49  
nader voorlopig verslag 2016-06-07 36    
nadere memorie van antwoord 2016-06-20   13  
verslag 2016-07-12 22    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-08-16   35  
stemming 2016-09-27 42    
subtotaal   155 97 252
Staatsblad
publicatie wet 2016-10-07   10  
totalen
TK + EK       1051
totaal       1197

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK