34.323

Wet aanpassing fiscale eenheidtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)
ingediend 08-10-2015 01:11
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-05-11      
advies 2015-08-19 100    
nader rapport 2015-10-08   50  
indiening 2015-10-08   0  
Tweede Kamer
verslag 2015-11-26     49
nota naar aanleiding van het verslag 2016-03-16     111
verslag 2016-06-01     126
behandeling 2016-09-15     106
stemming 2016-09-27     12
subtotaal       355
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-11-15 49    
memorie van antwoord 2016-11-17   2  
eindverslag 2016-11-22 5    
stemming 2016-11-29 7    
subtotaal   61 2 63
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-08   9  
totalen
TK + EK       418
totaal       577

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK