35.468

Wet hardheidsaanpassing Awirtype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling, een vangnetbepaling, een grondslag voor een compensatieregeling alsmede een O/GS-tegemoetkomingsregeling (Wet hardheidsaanpassing Awir)
ingediend 25-05-2020 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2020-05-25      
Tweede Kamer
verslag 2020-06-04     10
nota naar aanleiding van het verslag 2020-06-10     6
behandeling 2020-06-17     7
stemming 2020-06-18     1
subtotaal       24
Eerste Kamer
eindverslag 2020-06-23 5    
behandeling 2020-06-30 7    
Staatsblad
publicatie wet 2020-07-06   6  
totalen
totaal       42

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK