Stemgedrag Dr. R.L. Vreeman (PvdA)Voor335Tegen46

 • Tegen
  29 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) en Vos (GroenLinks) over noodzaak van additionele publieke investeringen (EK 34.550, J)
 • Voor
  29 november 2016 (Hamerstuk)
  Wet aanpassing fiscale eenheid (34.323)
 • Voor
  22 november 2016 (Hamerstuk)
  Wet aanvullende biedboekgegevens (34.443)
 • Voor
  15 november 2016 (Zonder stemmen)
  Recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures (34.157)
 • Voor
  15 november 2016 (Hamerstuk)
  Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (34.514)
 • Voor
  15 november 2016 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34.159)
 • Tegen
  8 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Keijzer Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32.550)
 • Voor
  8 november 2016 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn collectief beheer (34.243)
 • Voor
  8 november 2016 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2017 (34.528)
 • Voor
  8 november 2016 (Hamerstuk)
  Brief inzake hernieuwd instemmingsverzoek tot aanvaarding van Peru, Kazachstan en Zuid-Korea bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag (EK 32.317 HA)
 • Tegen
  1 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nagel (50PLUS) c.s. over het voorkomen van kortingen op de pensioenen in 2017 (EK 34.550, G)
 • Tegen
  1 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over door belastingdruk onevenredig getroffen belastingplichtigen (EK 34.550, F)
 • Voor
  1 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over het vergroten van de arbeidsparticipatie en carrièremogelijkheden voor bepaalde groepen (EK 34.550, E)
 • Voor
  1 november 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-De Graaf (D66) c.s. over een Europeanisering van door EU-landen bezette zetels in de Veiligheidsraad (EK 34.550, D)
 • Voor
  1 november 2016 (Hamerstuk)
  Actieve openbaarmaking inspectiegegevens (34.111)
 • Voor
  1 november 2016 (Hamerstuk)
  Nieuwe normering primaire waterkeringen (34.436)
 • Voor
  1 november 2016 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (34.462)
 • Voor
  1 november 2016 (Hamerstuk)
  Invoering nieuwe organisatiestructuur van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (34.531)
 • Tegen
  25 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Teunissen (PvdD) c.s. inzake het decentraal toegankelijk houden van medische dossiers (EK 33.509, T herdruk)
 • Tegen
  25 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Sietsma (ChristenUnie) c.s. over het respecteren van de autonomie van de omroepen (EK 34.459, D)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst (34.459)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen die de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt of die wilsonbekwaam zijn (33.508)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland (33.131)
 • Voor
  25 oktober 2016 (Hamerstuk)
  Terugkeer onderdanen van derde landen die illegaal in lidstaat verblijven (34.128)