Stemgedrag Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts (CDA)Voor1252Tegen283

 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over een hoge ranking op de GRI-index (33.328 / 35.112, Y)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Novelle Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (35.112)
 • Tegen
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Snels en Sneller Wet open overheid (33.328)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Rombouts (CDA) c.s. over een deugdelijk systeem van informatiehuishouding van de overheid (33.328 / 35.112, Z)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds (35.400)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Verlenging minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35.755)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (35.818)
 • Voor
  5 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Jamaica en Bolivia bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) (EK 32.317 MM)
 • Voor
  28 september 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen (35.628)
 • Voor
  28 september 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen (35.439)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd (35.667)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Toekomstbestendig maken van de wetgeving op het terrein van arbeidsmigratie (35.680)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (35.783)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (35.830 XIV)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2020 (35.830 B)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.830 III)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (35.830 XVI)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2020 (35.830 A)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2020 (35.830 C)
 • Voor
  28 september 2021 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Justitie en Veiligheid 2020 (35.830 VI)