Dinsdag 15 maart 2011 14.30 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

nadere procedure

bespreking

verslag van een schrifteiljk overleg met de staatsecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 februari 2011 over het voornemen om een spoedwet in te dienen ter zelfstandige regeling van de verhoging van de leeftijdgrens voor ontslag van rechtswege voor gerechtsdeurwaarders (EK 32.250, C)

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 22 februari 2011 over het tijdstip waarop de memorie van antwoord verwacht kan worden (EK 31.763, ..)

bespreking

brief van de minsiter van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2011 over wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie waarvan afhandeling voor het zomerreces wenselijk is (EK 32.500 VI, G)

bespreking conceptbrief

over toezegging T01088 en het rapport "Aanwezigheid verplicht : een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter' (EK 30.143, H met bijlage)

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2011 met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamerover drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod  (EK 30.657, N met bijlagen) over toezegging T00856 in het kader van de behandeling van wetsvoorstel

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2011 over de evaluatie  (EK 29.441, H. met bijlage) en de status van de

in het kader van de behandeling van wetsvoorstel

bespreking

brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 24 januari 2011 met het advies zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 28.867, H met bijlage) ter uitvoering van de

ingediend tijdens de behandeling van wetsvoorstel


Vergaderstukken