Dinsdag 14 september 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:10 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Aanvullende steun voor evenementen

Brief van de staatssecretaris van EZK en de ministers van OCW en BZK van 14 juli 2021 (35420, BD)

Bespreking

5.Oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland

Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 juli 2021 (I /II 29697, F / 104)

Bespreking

19.Rondvraag


Korte aantekeningen