Dinsdag 19 maart 2024, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.28165, AJ

Brief van de staatssecretaris van I&W over overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid


Bespreking

7.RondvraagKorte aantekeningen