33.910

Wet opheffing bedrijfslichamentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)
ingediend 03-04-2014 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-01-06      
advies 2014-02-27 52    
nader rapport 2014-03-31   32  
indiening 2014-04-03   3  
Tweede Kamer
verslag 2014-05-15     42
nota naar aanleiding van het verslag 2014-07-01     47
stemming 2014-09-09     70
subtotaal       159
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2014-10-17 38    
memorie van antwoord 2014-10-24   7  
nader voorlopig verslag 2014-11-24 31    
nadere memorie van antwoord 2014-11-28   4  
verslag 2014-12-03 5    
nota naar aanleiding van het verslag 2014-12-04   1  
behandeling 2014-12-09 5    
stemming 2014-12-16 7    
subtotaal   86 12 98
Staatsblad
publicatie wet 2014-12-24   8  
totalen
TK + EK       257
totaal       352

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK