Stemgedrag Mr.dr. J. Beuving (PvdA)Voor623Tegen73

 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring belastingverdrag met Malawi (34.424)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling belemmeren humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict (34.737)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wet transparant toezicht financiële markten (34.769)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging handel in goederen die gebruikt worden voor de doodstraf, foltering of andere onmenselijke of onterende behandeling (34.800)
 • Voor
  27 maart 2018 (Hamerstuk)
  Reparatiewet BZK 2018 (34.852)
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het storten van afval en andere stoffen (34.742 (R2091))
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Mariene geo-engineering (34.743)
 • Voor
  13 maart 2018 (Hamerstuk)
  Gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep (34.799)
 • Tegen
  6 maart 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het intrekken van verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers (EK 34.775 VI, N)
 • Voor
  6 maart 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet (34.516)
 • Voor
  6 maart 2018 (Hamerstuk)
  Btw-behandeling van vouchers (34.755)
 • Voor
  6 maart 2018 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie (34.770)
 • Voor
  20 februari 2018 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet (34.517)
 • Voor
  20 februari 2018 (Hamerstuk)
  Wet terugvordering staatssteun (34.753)
 • Voor
  20 februari 2018 (Hamerstuk)
  Regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele werken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) (34739)
 • Tegen
  13 februari 2018 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra over het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (33.506)
  afwijkend gestemd ten opzichte van de fractie
 • Voor
  13 februari 2018 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  De gewijzigde motie-Nooren c.s. over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg (33506, S, was letter Q)
 • Tegen
  13 februari 2018 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  De motie-Koffeman/Teunissen over het vastleggen in een novelle van de in de Eerste Kamer gevraagde en toegezegde kernnormen (33506, T)
 • Voor
  13 februari 2018 (Hamerstuk)
  Samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34.691)
 • Voor
  6 februari 2018 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34.877)
 • Voor
  6 februari 2018 (Hamerstuk)
  Aanwijzing luchtvaartterreinen voor landing van risicovluchten (34.684)
 • Voor
  6 februari 2018 (Hamerstuk)
  Vormgeving kiescolleges Eerste Kamerverkiezingen voor de Caribische openbare lichamen (34.782)
 • Voor
  6 februari 2018 (Hamerstuk)
  Wijziging Wet luchtvaart inzake luchthavengelden (34.802)
 • Voor
  30 januari 2018 (Hamerstuk)
  Procedurele verbeteringen voor de rechtspraktijk (34.736)
 • Voor
  30 januari 2018 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Koning 2018 (34.775 I)