Voor332Tegen74

 • Tegen
  24 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de hypotheekrenteaftrek (35.403, M)
 • Voor
  24 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Sent (PvdA) c.s. over het niet meer koppelen van eigenstandige onderwerpen in wetsvoorstellen (35.570, W)
 • Voor
  24 november 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2021 (35.494)
 • Voor
  24 november 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV (35.557)
 • Voor
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over transitievergoedingen (35.570 / 35.542, U)
 • Tegen
  17 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) over het buiten werking stellen van de TOZO-partnertoets tot 1 juli 2021 (35.542, E)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb (35.477)
 • Voor
  17 november 2020 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen (35.502)
 • Voor
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Schalk (SGP) c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg (35.403, J)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het rechtsstaatmechanisme in het Meerjarig Financieel Kader (35.403, H)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35.403, G)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie (35.403, F)
 • Tegen
  10 november 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Backer (D66) c.s. over de rol van Europese Unie ter bevordering van de volksgezondheid (35.403, E)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2021 (35.437)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie richtlijn doeltreffendere handhaving en waarborging goede werking interne markt (35.467)
 • Voor
  10 november 2020 (Hamerstuk)
  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34.491)
 • Voor
  10 november 2020 (Zonder stemmen, aangenomen)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket (35.542)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief aan de Leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum (EK CXXXIX, H) (EK CXXXIX H)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over spoedeisende ministeriële regelingen via een zware voorhang procedure voor te leggen aan de Eerste Kamer (35.526, K)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over bepalende zeggenschap van de Staten-Generaal bij verlenging van de wet (35.526, L)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het vastleggen van concreet toetsbare indicatoren bij maatregelen en/of ministeriële regelingen (35.526, I)
 • Tegen
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (35.526)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (FVD) c.s. over adequate borging van de rol van de Eerste Kamer (35.526, M)
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35.106 (R2115))
 • Voor
  27 oktober 2020 (Hamerstuk)
  Vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (35.354)