34.555

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen)
ingediend 20-09-2016 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2016-09-20      
Tweede Kamer
verslag 2016-10-12     22
nota naar aanleiding van het verslag 2016-10-26     14
behandeling 2016-11-16     21
stemming 2016-11-17     1
subtotaal       58
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-12-01 14    
memorie van antwoord 2016-12-02   1  
verslag 2016-12-08 6    
nota naar aanleiding van het verslag 2016-12-09   1  
behandeling 2016-12-13 4    
stemming 2017-03-07 84    
subtotaal   108 2 110
Staatsblad
publicatie wet 2017-03-27   20  
totalen
TK + EK       168
totaal       188

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK