Parlementaire activiteiten van drs. K. Petersen (VVD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):