CXXX

Toetsen van uitvoerbaarheid wetgevingDe Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft bij brief van 7 juni 2019 aan de minister voor Rechtsbescherming de door de Eerste Kamer vastgestelde ‘lijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid’ aangeboden. De lijst is een annex bij de Aandachtspunten voor WetgevingskwaliteitPDF-document en is bedoeld als een ondersteunend instrument voor de leden van de Eerste Kamer, dat zij kunnen gebruiken bij de uiteindelijke uitvoerbaarheidsbeoordeling van voorgenomen wetgeving en bij de weging van de bestaande uitvoeringstoetsen.

De lijst is de uitkomst van de werkzaamheden van de ‘werkgroep uitvoeringstoets’, die in april 2017 door de commissie werd ingesteld. De commissie had de werkgroep verzocht om na te gaan of en hoe de Eerste Kamer door de indiener van een wetsvoorstel voorzien kan worden van goede uitvoeringstoetsen die zo objectief, bruikbaar en volledig mogelijk zijn.

De commissie heeft op 19 juni 2018 gesprekken gevoerd met een aantal deskundigen over uitvoerbaarheidstoetsing van wetgeving (van die bijeenkomst zijn een woordelijk verslag (EK, A) en een videoverslag beschikbaar). Mede op basis van de gesprekken met de deskundigen hebben de leden van de werkgroep c.q. de commissie de lijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid ontwikkeld.


Kerngegevens

begonnen

5 september 2018

titel

Toetsen van uitvoerbaarheid wetgeving

schriftelijke voorbereiding


Documenten