Parlementaire activiteiten van prof. dr. I.J. Visseren-Hamakers (PvdD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):