Stemgedrag Mr. V.D.D. van Weerdenburg (PVV)Voor333Tegen135

 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Wet versterking positie curator (34.253)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Comptabiliteitswet 2016 (34.426)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoering van EU verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (34.429)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nut (34.508)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Verzamelwet Zvw 2016 (34.575)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Invoering Europese betalingsbevelprocedure (34.609)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Verdrag beperking aansprakelijkheid binnenvaart (CLNI 2012) (34.621)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Uitvoering Verdrag beperking aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (34.622)
 • Voor
  21 maart 2017 (Hamerstuk)
  Evaluatiewet WNT (34.654)
 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissen (34.626)
 • Voor
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (EK 34.236, H)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (34.236)
 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)
 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34.268)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Grensoverschrijdende zorg (34.333)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Mei Li Vos Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (34.559)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34.592)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34.593)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34.594)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34.595)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)
 • Voor
  21 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (34.086)