Stemgedrag A. Nanninga als lid van de FVD-fractieMevrouw Nanninga was van 11 juni 2019 tot 26 oktober 2020 lid van de FVD-fractie. Momenteel is zij lid van de Fractie-Nanninga. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de FVD-fractie.

Voor248Tegen62

 • Voor
  23 juni 2020 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.474)
 • Tegen
  16 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over het indienen van een separaat wetsvoorstel inzake de overlapeis ten behoeve van de Waddeneilanden bij een eventuele verwerping van het wetsvoorstel (35.104, G)
 • Tegen
  16 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs (35.104)
 • Voor
  16 juni 2020 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verzamelspoedwet Covid-19 (35.457)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over gebruik van asielopvanglocaties voor verzorgingshuizen of woningen (35.210 VI, I)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over verslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI, H)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over VluchtelingenWerk Nederland (35.210 VI, F)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over voorkomen nieuwe asielinstroom (35.210 VI, G)
 • Tegen
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het in rekening brengen van doorleveringskosten aan huurders (35.292, H)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het verplicht stellen van doorleveringskosten van warmte/koude op de factuur (35.292, G)
 • Tegen
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie richtlijn energie-efficiëntie (35.292)
 • Tegen
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (35.283)
 • Voor
  9 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over het alsnog op enigerlei wijze uitvoeren van de motie-Kox c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector (35.431, H)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Wet toetreding zorgaanbieders (34.767)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State n.a.v. de motie Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK 35.300 VI AJ)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Elektronische ondertekening volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten kadaster (35.395)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Implementatie onderdelen richtlijn Telecomcode (35.368)
 • Tegen
  9 juni 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten (35.407)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.443)
 • Voor
  9 juni 2020 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35.459)
 • Tegen
  2 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • Tegen
  2 juni 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte (35.174)
 • Voor
  2 juni 2020 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2021 (CXL)