Verwant aan Wijziging Kieswet in verband met de nieuwe positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland (31.956)
Afgehandelde (wets)voorstellen