Voor388Tegen63

 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Rechtspositionele aanpassingen voor bepaalde politieke ambtsdragers en functionarissen (34.626)
 • Voor
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Bescherming namen en graden hoger onderwijs (34.412)
 • Tegen
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Ruers (SP) c.s. om slachtoffers de mogelijkheid te bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad (EK 34.236, H)
 • Voor
  7 maart 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (34.236)
 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.662)
 • Voor
  7 maart 2017 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34.555)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34.268)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Grensoverschrijdende zorg (34.333)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Mei Li Vos Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (34.559)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân (34.592)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde (34.593)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren (34.594)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (34.595)
 • Voor
  7 maart 2017 (Hamerstuk)
  Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34.628)
 • Voor
  21 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal (34.458)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (34.086)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Verbeteren van de havenstaatcontole van schepen onder buitenlandse vlag in havens in Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland (34.496)
 • Voor
  21 februari 2017 (Hamerstuk)
  Aansluiting onderwijswetten bij de Algemene wet bestuursrecht en verlenging van overgangsbepalingen onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland (34.607)
 • Voor
  14 februari 2017 (Zonder stemmen)
  Initiatiefvoorstel-Taverne Informeren van de Staten-Generaal over een ieder verbindende bepalingen van verdragen (34.158 (R2048))
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over daadwerkelijke structurele bekostiging en een overbruggingsregeling (EK 34.246, C)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
 • Voor
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX)
 • Voor
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.599)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit (EK 34.356 (R2064), H)
 • Voor
  7 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (34.359)