WetsvoorstellenFinanciële nota'sKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 9 november 2023, B. Kroon (BBB) en G.J. Oplaat (BBB)
    inzake naar aanleiding van de passage over het Transitiefonds Landelijk gebied en natuur in brief van de Algemene Rekenkamer van 28 september 2023 over ontwerpbegroting 2024 van ministerie van LNV (36410 XIV)
    pdf pdf
    aanhangsels 232405 (antwoord ontvangen op: 12 december 2023)

Toezeggingen


Edossiers