35.300 VI, T

Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burgerIn deze motie spreekt de Kamer uit dat het wenselijk is om voorlichting aan de Raad van State te vragen om aan te geven hoe - met in achtneming van de verschillende rollen in de trias politica - de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger door wetgever, bestuur en rechter gezamenlijk, kan worden versterkt.Kerngegevens

nummer 35.300 VI, T
ingediend 10 maart 2020
bij Het beleidsdebat Staat van de rechtsstaat
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 7 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdD, FVD en VVD stemden tegen.
indiener(s) J.P. Backer (D66)
mede ondertekend door M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS)
M.H. Bikker (ChristenUnie)
A.L. Bredenoord (D66)
B.O. Dittrich (D66)
H. Otten (Fractie-Otten)
A.G.J.M. Rombouts (CDA)
C.P.W.J. Stienen (D66)
G.V.M. Veldhoen (GroenLinks)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Het lid Backer (D66) geeft op 6 juli 2021 een nadere toelichting over de stand van zaken rond deze motie en na het zomerreces bespreekt de commissie een conceptopzet voor een gesprek met de Afdeling naar aanleiding van haar voorlichting.

De Eerste Kamer bespreekt 12 januari 2021 de voorlichting van de Raad van State over motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK, BD).

De Eerste Kamer heeft de Raad van State bij brief van 9 juli 2020 verzocht om voorlichting over motie-Backer c.s. over versterking van de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK, AS).

De Eerste Kamer heeft op 7 juli 2020 een voorstel van de commissie tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State (EK, AQ) over de motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De brief van de voorzitter van de commissie voor J&V van 4 juni 2020 aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over deze motie over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (EK, AJ) is op 9 juni 2020 als hamerstuk van de agenda gehaald.Uitvoering