Wetsvoorstellen bij commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond