Parlementaire activiteiten van prof. mr. P. Nicolaï (PvdD)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):