WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

 • 27 februari 2013, J.W.M. Engels (D66) en Th.C. de Graaf (D66)
  inzake over de beëdiging en inhuldiging van de nieuwe Koning
  pdf pdf
  aanhangsels 2012-2013 nr. 2 (antwoord ontvangen op: 12 maart 2013)
 • 10 oktober 2007, J.W.M. Engels (D66), L.M.L.H.A. Hermans (VVD), G. Holdijk (SGP), J.P. Rehwinkel (PvdA), S. Schaap (VVD), E. Schuurman (ChristenUnie) en K.G. de Vries (PvdA)
  inzake de afdracht van salarissen van de leden van de Staten-Generaal aan politieke partijen
  pdf pdf
  aanhangsels 2007-2008 nr. 3 (antwoord ontvangen op: 13 november 2007)
 • 12 november 2003, H. ten Hoeve (OSF), E.C.M. Jurgens (PvdA), J. Kohnstamm (D66), M.J.M. Kox (SP) en L.H.G. Platvoet (GroenLinks)
  inzake verwijzing naar de Joods-Christelijke waarden in de preambule van de Grondwet voor de EU
  pdf pdf
  aanhangsels 2003-2004 nr. 5 (antwoord ontvangen op: 17 november 2003)
 • 19 februari 2003, E.C.M. Jurgens (PvdA)
  inzake een regeringsreactie op het advies in het onderzoeksrapport "De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie"
  pdf pdf
  aanhangsels 2002-2003 nr. 8 (antwoord ontvangen op: 7 maart 2003)
 • 5 maart 2002, J. Baarda (CDA), A.H.M. Dölle (CDA), G. Holdijk (SGP) en J.P. de Vries (ChristenUnie)
  inzake interpretatie van het begrip "ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde" in artikel 100 van de Grondwet
  pdf pdf
  aanhangsels 2001-2002 nr. 11 (antwoord ontvangen op: 5 april 2002)

Toezeggingen