Parlementaire activiteiten van drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Filter (aantallen huidige zittingsperiode, d.w.z. sinds 13 juni 2023):