Wetsvoorstellen bij commissie voor Justitie (Just.)
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond