Stemgedrag Prof.dr. R.R. Ganzevoort (GroenLinks)Voor1502Tegen239

 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over boostervaccins (35.961, K)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht (35.961, I)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties (35.961, J)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts (35.961, H)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen (35.961, G)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (35.961, E)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team (35.961, F)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2022 (35.708)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.895)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.884)
 • Voor
  9 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35.606)
 • Voor
  9 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigen (35.355, E)
 • Tegen
  9 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)
 • Voor
  2 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35.564)
 • Voor
  2 november 2021 (Hamerstuk)
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19 (35.735)
 • Voor
  2 november 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 (35.776)
 • Voor
  2 november 2021 (Hamerstuk)
  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (35.779)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)