Stemgedrag Mr.drs. M.M. de Boer (GroenLinks)Voor576Tegen115

 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet betaald ouderschapsverlof (35.613)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Gurp (GroenLinks) c.s. over de verhoging van het doorbetalingspercentage (35.613, G)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Persoonsgegevens kwaliteitsregisters zorg (35.562)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tegengaan geweld bij verzorging en opvoeding kinderen in Caribisch Nederland (35.791)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tweede incidentele suppletoire Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 inzake Grenstesten (35.823)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (35.831)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Bijzondere Overeenkomst veiligheidsvraagstukken treinen via de Kanaaltunnel (35.829)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging Overeenkomst over overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (35.832)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Goedkeuring en uitvoering Overeenkomst grenscontroles op het treinverkeer via de Kanaaltunnel (35.828)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Corona-maatregelen (35.841)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 inzake Coronamaatregelen (35.854)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s (35.858)
 • Voor
  12 oktober 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake plafondcorrectie middelen Nationaal Programma Onderwijs en extra middelen boekenvak (35.877)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Raven (OSF) over de beperkende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 niet van toepassing verklaren op volledig gevaccineerden (35.526 / 35.874, BW)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het vervangen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35.526 / 35.874, BV)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verlengingsprocedures Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.874)
 • Voor
  13 juli 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over de Nederlandse vlag op identiteitskaarten (35.552 (R2148), C)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van de Verordening identiteitskaarten (35.552 (R2148))
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Machtigingswet oprichting Invest International (35.529)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Ballekom (VVD) over het informeren van de Kamer over de inhoud van de af te sluiten samenwerkingsovereenkomsten met FMO, RVO en Invest-NL (35.529, Q)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over het persoonlijk tegenstrijdig belang (35.529, O)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het jaarlijks toetsen van de welvaartsbalans (35.529, N)
 • Voor
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over het uitsluitend ondersteunen van projecten en activiteiten zonder gedolven kobalt uit Kongo (35.529, M)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Gewijzigde motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een noodremprocedure bij Invest International (35.529, R)
 • Tegen
  13 juli 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een overzicht van alle aandeelhouders van FMO (35.529, K)