Stemgedrag A. Jorritsma-Lebbink (VVD)Voor1477Tegen347

 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over boostervaccins (35.961, K)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht (35.961, I)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties (35.961, J)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts (35.961, H)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen (35.961, G)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (35.961, E)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team (35.961, F)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2022 (35.708)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.895)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.884)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Inzet coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35.961)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Voort (D66) c.s. over informatievoorziening en desinformatie betreffende corona (35.899, L herdruk)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over gespecialiseerde coronacentra (35.899, M)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over de factoren waarop het kabinet de corona epidemie stuurt (35.899, K)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over een permanent Europees coronacertificaat (35.899, H)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over geen lockdown voor niet-gevaccineerde Nederlanders (35.899, I)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over de onwenselijkheid van de inzet van de verbreding van coronatoegangsbewijzen en 2G-beleid (35.899, G)
 • Tegen
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van onderscheid in behandeling van gevaccineerden en ongevaccineerden (35.899, F)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (35.899)
 • Voor
  30 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Reparatiewet Wet ter Bescherming Koopvaardij (35.811)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Uitbreiding reclameverbod voor tabaks- en aanverwante producten (35.504)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en invoering eisen uiterlijk van sigaretten (35.665)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Wet actualisatie markttoezicht registerloodsen (35.720)
 • Voor
  30 november 2021 (Hamerstuk)
  Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021 (35.902)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35.925, N)