Stemgedrag Drs. O.J. Hermans (Fractie-Nanninga)De heer Hermans is sinds 15 februari 2021 lid van de Fractie-Nanninga. Daarvoor was hij lid van de Fractie-Van Pareren en van de FVD-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de Fractie-Nanninga.

Voor216Tegen41

 • Voor
  14 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gemeentelijke taak voor aanbieden prenataal huisbezoek (35.593)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (35.513)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet tweede richtlijn havenontvangstvoorzieningen (35.886)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet EZK 20.. (35.889)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Bekrachtiging onderdeel van Besluit benoemingsprocedure SER en vervanging goedkeuringsprocedure door voorhangprocedure (35.891)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Achtste incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers (35.894)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Verzamelwet SZW 2022 (35.897)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van banken en beleggingsondernemingen (35.908)
 • Voor
  14 december 2021 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn gedekte obligaties (35.907)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over boostervaccins (35.961, K)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over aanwezigheid van publiek bij kleinschalige amateursport in de buitenlucht (35.961, I)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het weer toestaan van sporten op buitensportlocaties (35.961, J)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over belangenverstrengeling van OMT-leden en experts (35.961, H)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van de wetenschappelijke onderbouwing van OMT-adviezen (35.961, G)
 • Voor
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over openbaar maken van vergaderverslagen van het Outbreak Management Team (35.961, E)
 • Tegen
  7 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de openbaarmaking van vergaderingen van het Outbreak Management Team (35.961, F)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Fiscale verzamelwet 2022 (35.708)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Tiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.895)
 • Voor
  7 december 2021 (Hamerstuk)
  Negende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.884)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35.925, N)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het indexeren van pensioenen (35.925, L)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een AOW duurtetoeslag (35.925, K)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens (35.925, I)
 • Tegen
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de NS-tarieven (35.925, J)
 • Voor
  23 november 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35.925, H)