Wetsvoorstellen bij commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond