Wetsvoorstellen bij commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond