Wetsvoorstellen bij commissie voor Onderwijs
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond