Doorlooptijden wetsvoorstellen 2010/2011: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2010/2011 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 28.867 i normaal 2008-09-18 89 84 49 195     15 497 7 2011-04-12 657 279 936
2 30.520 i initiatief 2009-10-15 50 209         75   21 2010-10-05 146 209 355
3 30.645 i initiatief 2010-09-29 41 80         4 70 0 2011-04-12 115 80 195
4 31.320 i normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
5 31.354 i normaal 2009-03-24 70 189 63 108     235 63 0 2011-03-22 431 297 728
6 31.374 i normaal 2008-07-03 92 35 18 10 28 18   77 686 2011-02-22 901 63 964
7 31.389 i normaal 2009-12-15 168 90 57 52     46 98 21 2011-05-31 390 142 532
8 31.433 i normaal 2011-02-17             12   14 2011-03-15 26 0 26
9 31.466 i normaal 2009-02-19 85 115 225 268     12 63 7 2011-04-05 392 383 775
10 31.487 i normaal 2009-09-29 35 84 35 118     78 28 0 2010-10-12 176 202 378
11 31.501 i normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
12 31.546 i normaal 2009-05-28 355 101         60 210 7 2011-05-31 632 101 733
13 31.728 i normaal 2009-11-24 70 86 40 37     61 63 7 2010-11-23 241 123 364
14 31.758 i normaal 2009-11-26 85 112     25 56   28 0 2010-09-28 138 168 306
15 31.763 i normaal 2009-12-08 94 417         7 14 7 2011-05-31 122 417 539
16 31.830 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
17 31.872 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
18 31.875 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
19 31.879 i normaal 2010-07-01             89   7 2010-10-05 96 0 96
20 31.891 i normaal 2010-07-01 110 28 27 3     4   1 2010-12-21 142 31 173
21 31.904 i normaal 2010-02-09 77 24 32 59     74   28 2010-11-30 211 83 294
22 31.915 i normaal 2010-02-02 71 86 95 44     5   7 2010-12-07 178 130 308
23 31.950 i normaal 2010-12-14             7   98 2011-03-29 105 0 105
24 31.962 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
25 31.991 i normaal 2010-04-22 55 104 35 51     26 21 7 2011-02-15 144 155 299
26 32.021 i normaal 2010-05-20 166 80         11 98 7 2011-05-17 282 80 362
27 32.028 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
28 32.036 i normaal 2010-12-02 83 36         5 35 0 2011-05-10 123 36 159
29 32.040 i normaal 2010-01-26 56 86 96 84     7 35 0 2011-01-25 194 170 364
30 32.131 i normaal 2011-04-12 30 1     6 1   4 7 2011-05-31 47 2 49
31 32.134 i normaal 2011-02-01 50 48         7 7 0 2011-05-24 64 48 112
32 32.137 i normaal 2010-09-28 84 86 33 9     12   7 2011-05-17 136 95 231
33 32.139 i normaal 2010-09-23             12   7 2010-10-12 19 0 19
34 32.145 i normaal 2010-11-09 23 1         4   7 2010-12-14 34 1 35
35 32.150 i normaal 2010-05-18 175 65         12 21 7 2011-02-22 215 65 280
36 32.185 i normaal 2011-06-21             7   7 2011-07-05 14 0 14
37 32.187 i normaal 2010-07-01 82 70         14 35 0 2011-01-18 131 70 201
38 32.188 i normaal 2010-12-16 76 19 11 11     7   21 2011-05-10 115 30 145
39 32.189 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
40 32.190 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
41 32.191 i normaal 2010-06-29 84 17         4 35 0 2010-11-16 123 17 140
42 32.194 i normaal 2010-04-20 161 170         5   7 2011-03-29 173 170 343
43 32.195 i normaal 2010-09-28 63 113 27 10     11   7 2011-05-17 108 123 231
44 32.197 i normaal 2011-04-07             12   21 2011-05-10 33 0 33
45 32.207 i normaal 2010-05-18         56 55     22 2010-09-28 78 55 133
46 32.208 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
47 32.209 i normaal 2010-09-14 42 195     29 20   1 7 2011-07-05 79 215 294
48 32.217 i normaal 2010-05-18         56 36     41 2010-09-28 97 36 133
49 32.225 i normaal 2010-04-15             12   154 2010-09-28 166 0 166
50 32.251 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
51 32.253 i normaal 2011-03-29 49 31         4 14 0 2011-07-05 67 31 98
52 32.256 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
53 32.259 i normaal 2010-09-30             12   14 2010-10-26 26 0 26
54 32.263 i normaal 2010-09-14 50 9         4   14 2010-11-30 68 9 77
55 32.269 i normaal 2010-09-28             22   6 2010-10-26 28 0 28
56 32.276 i normaal 2010-10-07 47 7         7 7 0 2010-12-14 61 7 68
57 32.282 i normaal 2010-06-24         82 9   5 0 2010-09-28 87 9 96
58 32.287 i normaal 2010-10-07             33   7 2010-11-16 40 0 40
59 32.289 i normaal 2010-11-09             28   7 2010-12-14 35 0 35
60 32.292 i normaal 2011-03-22         23 1     4 2011-04-19 27 1 28
61 32.297 i normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
62 32.302 i normaal 2011-03-08             21   7 2011-04-05 28 0 28
63 32.305 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
64 32.309 i normaal 2010-06-29             105   14 2010-10-26 119 0 119
65 32.311 i normaal 2010-07-01             75   14 2010-09-28 89 0 89
66 32.315 i normaal 2011-03-29             21   21 2011-05-10 42 0 42
67 32.339 i normaal 2010-11-23 70 23 61 3     11   7 2011-05-17 149 26 175
68 32.343 i normaal 2011-01-25 56 45         18   7 2011-05-31 81 45 126
69 32.356 i normaal 2011-02-17 41 93         4   0 2011-07-05 45 93 138
70 32.357 i normaal 2011-02-15             28   7 2011-03-22 35 0 35
71 32.363 i normaal 2011-03-29             56   7 2011-05-31 63 0 63
72 32.365 i normaal 2011-04-14             26   7 2011-05-17 33 0 33
73 32.367 i normaal 2010-10-07             19   7 2010-11-02 26 0 26
74 32.368 i normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
75 32.372 i normaal 2011-02-17             26   7 2011-03-22 33 0 33
76 32.373 i normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
77 32.374 i normaal 2010-11-09 28 10 42 13     5   7 2011-02-22 82 23 105
78 32.375 i normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
79 32.383 i normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
80 32.392 i normaal 2010-11-30             56   7 2011-02-01 63 0 63
81 32.397 i normaal 2010-12-09             11   1 2010-12-21 12 0 12
82 32.400 i normaal 2010-11-18             19   7 2010-12-14 26 0 26
83 32.401 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
84 32.413 i normaal 2010-11-11             12   7 2010-11-30 19 0 19
85 32.416 i normaal 2011-05-19             5   7 2011-05-31 12 0 12
86 32.419 i normaal 2010-11-23 56 7         0 7 0 2011-02-01 63 7 70
87 32.421 i normaal 2010-11-18 20 2     5 2     4 2010-12-21 29 4 33
88 32.422 i normaal 2010-12-02             47   7 2011-01-25 54 0 54
89 32.424 i normaal 2011-04-26             21   7 2011-05-24 28 0 28
90 32.427 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
91 32.428 i normaal 2010-11-23             7   14 2010-12-14 21 0 21
92 32.430 i normaal 2010-11-23 15 2     5 2   193 0 2011-06-28 213 4 217
93 32.433 i normaal 2011-02-01 56 20         22 14 7 2011-05-31 99 20 119
94 32.434 i normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
95 32.435 i normaal 2010-11-11             19   7 2010-12-07 26 0 26
96 32.438 i normaal 2011-02-17             33   7 2011-03-29 40 0 40
97 32.441 i normaal 2010-12-09             5   7 2010-12-21 12 0 12
98 32.446 i normaal 2011-05-31             28   7 2011-07-05 35 0 35
99 32.451 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
100 32.453 i normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
101 32.456 i normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
102 32.457 i normaal 2011-03-03             40   7 2011-04-19 47 0 47
103 32.458 i normaal 2011-03-15             35   21 2011-05-10 56 0 56
104 32.460 i normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
105 32.464 i normaal 2011-03-22 35 16         12   7 2011-05-31 54 16 70
106 32.465 i normaal 2010-12-16 61 49         7 35 7 2011-05-24 110 49 159
107 32.469 i normaal 2011-06-14             14   7 2011-07-05 21 0 21
108 32.470 i normaal 2010-10-13             13   7 2010-11-02 20 0 20
109 32.474 i normaal 2010-11-23 70 23         19 63 7 2011-05-24 159 23 182
110 32.479 i normaal 2011-02-10             12   21 2011-03-15 33 0 33
111 32.480 i normaal 2011-01-20             12   7 2011-02-08 19 0 19
112 32.481 i normaal 2011-03-31             12   7 2011-04-19 19 0 19
113 32.486 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
114 32.488 i normaal 2010-12-16             1   4 2010-12-21 5 0 5
115 32.504 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
116 32.505 i normaal 2010-11-18 21 1     6 1   4 0 2010-12-21 31 2 33
117 32.519 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
118 32.520 i normaal 2010-11-23             14   7 2010-12-14 21 0 21
119 32.521 i normaal 2010-12-16 47 42         7 28 0 2011-04-19 82 42 124
120 32.531 i normaal 2011-04-26 35 27     3 1     4 2011-07-05 42 28 70
121 32.532 i normaal 2010-11-18             12   7 2010-12-07 19 0 19
122 32.533 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
123 32.534 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
124 32.535 i normaal 2011-06-01             27   7 2011-07-05 34 0 34
125 32.536 i normaal 2011-06-01             20   7 2011-06-28 27 0 27
126 32.539 i normaal 2011-06-09             19   7 2011-07-05 26 0 26
127 32.540 i normaal 2011-04-05             14   21 2011-05-10 35 0 35
128 32.556 i normaal 2010-12-16             33   7 2011-01-25 40 0 40
129 32.562 i normaal 2011-03-24             5 42 7 2011-05-17 54 0 54
130 32.613 i normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
131 32.614 i normaal 2011-03-17             12   7 2011-04-05 19 0 19
132 32.616 i normaal 2011-03-10 42 56         5   7 2011-06-28 54 56 110
133 32.618 i normaal 2011-04-26 35 17 14 0     4 0 0 2011-07-05 53 17 70
134 32.622 i normaal 2011-06-23             7   5 2011-07-05 12 0 12
135 32.626 i normaal 2011-06-16             12   7 2011-07-05 19 0 19
136 32.658 i normaal 2011-03-17             5   7 2011-03-29 12 0 12
137 32.664 i initiatief 2011-06-30             75   0 2011-09-13 75 0 75
138 32.677 i normaal 2011-05-31         42 35     28 2011-09-13 70 35 105
139 32.697 i normaal 2011-06-14         10 4   0 0 2011-06-28 10 4 14
140 32.723 i normaal 2011-04-28             12   7 2011-05-17 19 0 19
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
141 Aantal wets­voor­stellen i     55 55 20 20 17 17 123 39 140   140 140 140
142                                
143 Gemid­delde i     69 61 51 55 24 15 23 52 19   91 34 125
144 50 %-grens i     56 35 35 13 10 2 12 28 7   40 0 40
145 90 %-grens i     94 113 63 108 56 36 56 98 21   173 101 306
146 Maxi­mum i     355 417 225 268 82 56 235 497 686   901 417 964
147 Mini­mum i     15 1 11 0 3 1 0 0 0   5 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 140 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 125 dagen; daarvan kwamen 91 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 34 dagen voor rekening van de indieners.


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.