Doorlooptijden wetsvoorstellen 2015/2016: stappen in de Eerste Kamer

exclusief begrotingswetsvoorstellen

Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2015/2016 afgehandelde wetsvoorstellen.

Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).

De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.

  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
1 27.570 i initiatief 2016-06-14             14   7 2016-07-05 21 0 21
2 30.538 i initiatief 2013-06-11 154 449         111 154 14 2015-11-10 433 449 882
3 32.402 i normaal 2013-07-04 229 146 204 52 46 34   106 7 2015-10-06 592 232 824
4 32.415 i normaal 2016-06-14             21   7 2016-07-12 28 0 28
5 33.258 i initiatief 2013-12-17 63 34         22 686 0 2016-03-01 771 34 805
6 33.348 i normaal 2015-07-01 103 14     28 8   7 7 2015-12-15 145 22 167
7 33.488 i normaal 2014-03-25 63 412         71   14 2015-10-06 148 412 560
8 33.582 i normaal 2014-04-01 76 176 52 20     390   7 2016-03-22 525 196 721
9 33.675 i normaal 2016-01-19 28 21         14   7 2016-03-29 49 21 70
10 33.683 i normaal 2015-04-21             7   217 2015-12-01 224 0 224
11 33.691 i normaal 2014-06-10 112 276 87 8     21   7 2015-11-03 227 284 511
12 33.712 i initiatief 2015-02-03 63 191 40 14     14   28 2016-01-19 145 205 350
13 33.802 i normaal 2015-06-23 21 43         13   14 2015-09-22 48 43 91
14 33.815 i normaal 2015-10-01             12   14 2015-10-27 26 0 26
15 33.816 i normaal 2014-09-18 61 353         11   7 2015-11-24 79 353 432
16 33.839 i normaal 2015-09-10             12   7 2015-09-29 19 0 19
17 33.859 i normaal 2015-11-12             12   7 2015-12-01 19 0 19
18 33.862 i initiatief 2015-09-29 50 72         4 28 7 2016-03-08 89 72 161
19 33.865 i normaal 2015-12-01 70 41 25 55     5 14 7 2016-07-05 121 96 217
20 33.866 i normaal 2015-12-01 70 41 25 55     5 14 7 2016-07-05 121 96 217
21 33.872 i normaal 2015-09-22 27 23         6 14 7 2015-12-08 54 23 77
22 33.955 i normaal 2015-09-10             12   7 2015-09-29 19 0 19
23 33.962 i normaal 2015-07-01 139 30 47 10     4 28 7 2016-03-22 225 40 265
24 33.965 i normaal 2015-06-02 28 3 11 50     6 14 7 2015-09-29 66 53 119
25 33.990 i normaal 2016-01-21 33 17         4 28 0 2016-04-12 65 17 82
26 33.992 i normaal 2016-01-21 33 17         4 28 0 2016-04-12 65 17 82
27 33.994 i normaal 2015-06-23 98 59 53 59     11   7 2016-04-05 169 118 287
28 34.009 i normaal 2016-03-22 28 36         13   7 2016-06-14 48 36 84
29 34.011 i normaal 2015-06-23 98 59 53 62     8   7 2016-04-05 166 121 287
30 34.016 i normaal 2015-03-10 70 122 33 51     11 56 14 2016-03-01 184 173 357
31 34.031 i normaal 2015-03-26 26 3     28 12   111 7 2015-09-29 172 15 187
32 34.036 i normaal 2015-07-02 75 10     17 9   97 7 2016-02-02 196 19 215
33 34.039 i normaal 2015-06-09 38 70         11   7 2015-10-13 56 70 126
34 34.042 i normaal 2015-06-02 35 7         56   14 2015-09-22 105 7 112
35 34.047 i normaal 2016-01-26             14   7 2016-02-16 21 0 21
36 34.052 i normaal 2016-01-19         22 2   4 0 2016-02-16 26 2 28
37 34.053 i normaal 2015-06-23 87 60         7 70 7 2016-02-09 171 60 231
38 34.059 i normaal 2015-05-27 49 96 148 42 52 5   13 7 2016-07-12 269 143 412
39 34.069 i normaal 2015-09-24             12   7 2015-10-13 19 0 19
40 34.073 i normaal 2015-03-17 42 45         25 77 7 2015-09-29 151 45 196
41 34.082 i normaal 2015-06-02 106 34 35 51 26 22   34 7 2016-04-12 208 107 315
42 34.084 i normaal 2015-09-10             12   7 2015-09-29 19 0 19
43 34.089 i normaal 2015-11-17 28 50 14 22     5   7 2016-03-22 54 72 126
44 34.090 i normaal 2016-02-04             5   7 2016-02-16 12 0 12
45 34.098 i normaal 2016-02-16             14   7 2016-03-08 21 0 21
46 34.105 i initiatief 2015-07-02 103 35         21 84 0 2016-03-01 208 35 243
47 34.106 i normaal 2016-06-07 23 1         4   7 2016-07-12 34 1 35
48 34.109 i normaal 2015-06-16 91 10 38 3     5 28 0 2015-12-08 162 13 175
49 34.117 i normaal 2015-06-18 96 66     14 7   4 0 2015-12-22 114 73 187
50 34.129 i normaal 2016-02-16 42 28         21   7 2016-05-24 70 28 98
51 34.138 i normaal 2015-06-11 34 96 148 42 52 5   13 7 2016-07-12 254 143 397
52 34.141 i normaal 2015-09-10             12   7 2015-09-29 19 0 19
53 34.142 i normaal 2015-09-10             12   7 2015-09-29 19 0 19
54 34.148 i normaal 2015-09-03             19   7 2015-09-29 26 0 26
55 34.156 i initiatief 2016-02-09             7 35 7 2016-03-29 49 0 49
56 34.160 i normaal 2015-06-16 91 13         8   7 2015-10-13 106 13 119
57 34.162 i normaal 2015-11-12             12   7 2015-12-01 19 0 19
58 34.176 i normaal 2015-09-03             19   7 2015-09-29 26 0 26
59 34.184 i normaal 2015-11-24 27 36         7   7 2016-02-09 41 36 77
60 34.189 i normaal 2015-09-22 27 9         6 21 7 2015-12-01 61 9 70
61 34.190 i normaal 2015-11-24 23 1         4   0 2015-12-22 27 1 28
62 34.191 i normaal 2016-04-19             7   21 2016-05-17 28 0 28
63 34.194 i normaal 2015-09-29 42 21         14   7 2015-12-22 63 21 84
64 34.195 i normaal 2015-09-08 35 23         5   7 2015-11-17 47 23 70
65 34.196 i normaal 2015-07-02 75 3         4 14 7 2015-10-13 100 3 103
66 34.197 i normaal 2016-06-07             7   7 2016-06-21 14 0 14
67 34.198 i normaal 2015-10-06             7   14 2015-10-27 21 0 21
68 34.199 i normaal 2015-10-13 42 14     6 2   6 0 2015-12-22 54 16 70
69 34.203 i normaal 2016-03-22             7   7 2016-04-05 14 0 14
70 34.204 i normaal 2015-09-22             21   14 2015-10-27 35 0 35
71 34.205 i normaal 2015-11-12             12   7 2015-12-01 19 0 19
72 34.207 i normaal 2015-10-29             12   42 2015-12-22 54 0 54
73 34.208 i normaal 2015-09-08 27 2         6 21 7 2015-11-10 61 2 63
74 34.212 i normaal 2015-12-10     96 42 52 5   13 7 2016-07-12 168 47 215
75 34.216 i normaal 2015-11-12             12   7 2015-12-01 19 0 19
76 34.217 i normaal 2015-07-02             68   14 2015-09-22 82 0 82
77 34.219 i normaal 2016-04-12             7   7 2016-04-26 14 0 14
78 34.220 i normaal 2015-09-22 29 19         8   7 2015-11-24 44 19 63
79 34.224 i normaal 2016-05-19             12   7 2016-06-07 19 0 19
80 34.227 i normaal 2015-11-03             7   7 2015-11-17 14 0 14
81 34.228 i normaal 2016-01-19 35 24         25 14 21 2016-05-17 95 24 119
82 34.232 i normaal 2015-12-17             5   0 2015-12-22 5 0 5
83 34.233 i normaal 2016-02-16             14   7 2016-03-08 21 0 21
84 34.234 i normaal 2016-02-02 35 24     14 4     7 2016-04-26 56 28 84
85 34.237 i normaal 2016-03-08             14 105 7 2016-07-12 126 0 126
86 34.238 i normaal 2016-03-24             12   7 2016-04-12 19 0 19
87 34.239 i normaal 2016-03-10             12   7 2016-03-29 19 0 19
88 34.241 i normaal 2015-12-10             11   1 2015-12-22 12 0 12
89 34.248 i normaal 2016-01-26 28 15         48 49 7 2016-06-21 132 15 147
90 34.251 i normaal 2016-02-16 42 42     20 2   6 7 2016-06-14 75 44 119
91 34.255 i initiatief 2016-03-10 46 7     17 0   26 0 2016-06-14 89 7 96
92 34.260 i normaal 2016-01-21             5   7 2016-02-02 12 0 12
93 34.262 i normaal 2015-11-26             5   7 2015-12-08 12 0 12
94 34.263 i normaal 2015-12-17             5   0 2015-12-22 5 0 5
95 34.264 i normaal 2015-10-13 35 3 32 24     4 49 7 2016-03-15 127 27 154
96 34.265 i normaal 2015-12-17             5   0 2015-12-22 5 0 5
97 34.266 i normaal 2015-12-10             11   1 2015-12-22 12 0 12
98 34.271 i normaal 2016-01-19             9   5 2016-02-02 14 0 14
99 34.272 i normaal 2015-10-15 25 11         4   7 2015-12-01 36 11 47
100 34.273 i normaal 2015-11-12             5   7 2015-11-24 12 0 12
101 34.275 i normaal 2015-11-26             5   7 2015-12-08 12 0 12
102 34.276 i normaal 2015-11-18 15 1     6 1   10 0 2015-12-21 31 2 33
103 34.279 i normaal 2016-04-05 29 20         7   7 2016-06-07 43 20 63
104 34.280 i normaal 2016-06-21             7   7 2016-07-05 14 0 14
105 34.289 i normaal 2016-04-21             26   7 2016-05-24 33 0 33
106 34.292 i normaal 2016-03-08             7   7 2016-03-22 14 0 14
107 34.294 i normaal 2016-06-30             5   7 2016-07-12 12 0 12
108 34.296 i normaal 2016-03-01             7   7 2016-03-15 14 0 14
109 34.302 i normaal 2015-11-26 7 1     6 1   10 1 2015-12-22 24 2 26
110 34.303 i normaal 2015-11-18 15 1     6 1   10 0 2015-12-21 31 2 33
111 34.304 i normaal 2015-11-18 15 1     6 1   10 1 2015-12-22 32 2 34
112 34.305 i normaal 2015-11-18 15 1     6 1   10 1 2015-12-22 32 2 34
113 34.306 i normaal 2015-11-18 15 1     6 1   10 1 2015-12-22 32 2 34
114 34.314 i normaal 2016-04-05 49 24         25   0 2016-07-12 74 24 98
115 34.319 i normaal 2015-11-10             14   7 2015-12-01 21 0 21
116 34.320 i normaal 2015-11-26         15 7   4 0 2015-12-22 19 7 26
117 34.321 i normaal 2015-12-03             12   7 2015-12-22 19 0 19
118 34.322 i normaal 2016-01-28             5   7 2016-02-09 12 0 12
119 34.329 i normaal 2016-03-22 35 17         4 28 7 2016-06-21 74 17 91
120 34.336 i normaal 2016-03-22 28 28         7   7 2016-05-31 42 28 70
121 34.345 i normaal 2016-03-29 17 32         0   7 2016-05-24 24 32 56
122 34.360 i normaal 2015-12-16         2 3   0 1 2015-12-22 3 3 6
123 34.363 i normaal 2016-04-21             26   7 2016-05-24 33 0 33
124 34.371 i normaal 2016-06-21             7   7 2016-07-05 14 0 14
125 34.373 i normaal 2016-02-09 34 1     16 5   7 0 2016-04-12 57 6 63
126 34.374 i normaal 2016-03-03 18 2         6 0 0 2016-03-29 24 2 26
127 34.378 i normaal 2016-06-07             7   7 2016-06-21 14 0 14
128 34.391 i normaal 2016-04-12 42 9         5 21 7 2016-07-05 75 9 84
129 34.396 i normaal 2016-05-31 28 13         1   0 2016-07-12 29 13 42
130 34.401 i normaal 2016-02-18         22 3   8 0 2016-03-22 30 3 33
131 34.403 i normaal 2016-04-26 41 8     16 1   4 7 2016-07-12 68 9 77
132 34.406 i normaal 2016-06-02             12   7 2016-06-21 19 0 19
133 34.408 i normaal 2016-04-28             26   7 2016-05-31 33 0 33
134 34.409 i normaal 2016-04-07             5   7 2016-04-19 12 0 12
135 34.411 i normaal 2016-06-16             5   7 2016-06-28 12 0 12
136 34.425 i normaal 2016-06-02 19 7         7   7 2016-07-12 33 7 40
137 34.447 i normaal 2016-06-02             12   7 2016-06-21 19 0 19
138 34.455 i normaal 2016-07-07             5   0 2016-07-12 5 0 5
139 34.478 i normaal 2016-07-07             5   0 2016-07-12 5 0 5
  nummer type wets-
voorstel
TK: datum stemming i EK: vrl vslg i EK: mva i EK: ndr vrl vslg i EK: ndre mva i EK: vslg i EK: nota nav vslg i EK: eind-
vslg i
EK: plenaire behan-
deling i
EK: stem-
ming i
EK: datum stemming i in EK: EK aan zet i in EK: in-
diener aan zet i
in EK: totaal i
140 Aantal wets­voor­stellen i     72 72 18 18 25 25 114 50 139   139 139 139
141                                
142 Gemid­delde i     51 51 63 37 20 6 16 44 8   75 32 108
143 50 %-grens i     35 21 38 42 16 3 8 14 7   33 2 35
144 90 %-grens i     98 96 148 55 46 9 22 84 7   171 96 265
145 Maxi­mum i     229 449 204 62 52 34 390 686 217   771 449 882
146 Mini­mum i     7 1 11 3 2 0 0 0 0   3 0 5

enkele conclusies

In dit vergaderjaar werden 139 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.

De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 108 dagen; daarvan kwamen 75 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 32 dagen voor rekening van de indieners. (De 'ontbrekende' dag is een afrondingsverschil.)


Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.